Inkubera i Örebro AB

Diarienummer 2014-06355
Koordinator Inkubera i Örebro AB - Örebro Science Park
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Genomfört
Utlysning Inkubatorprogrammet - bryggfinansiering