Inkubatorn - Science Park Jönköping

Diarienummer 2015-03032
Koordinator Science Park Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Excellens 2015

Syfte och mål

Projektet avser de direkta affärsutvecklingsinsatserna i våra kunskapsintensiva tillväxtbolag inom ramen för vår inkubatorverksamhet. Utifrån vårt volymflöde av 1000 idéer per år skall kontinuerligt 40 bolag återfinnas i vår förinkubationsprocess, samt 18 bolag i vår inkubator. Vi fokuserar främst på att hjälpa bolagen med affärsmodellen, finansieringslösningar, teamets sammansättning och internationalisering. Arbetet grundar sig i Science Parks affärsutvecklingsprocess.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är fler kunskapsintensiva tillväxtföretag i vår region och att dessa bidrar till ett nytt mindset, fler arbetstillfällen och ett förnyat näringsliv.

Planerat upplägg och genomförande

Vi skall genom ovan beskrivet volymflöde identifiera de bästa bolagen som kan få kvalificerat affärsutvecklingsstöd där vi främst fokuserar på att hjälpa bolagen med affärsmodellen, finansieringslösningar, teamets sammansättning och internationalisering. Vi skall göra detta genom egna affärsutvecklare samt genom externa specialistkonsulter och arbetet skall grunda sig i vår affärsutvecklingsprocess.

Externa länkar

www.sciencepark.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.