Inkapsling av aluminiumpigment för nya applikationer

Diarienummer 2013-03496
Koordinator CARLFORS BRUK AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Carlfors Bruk tillverkar aluminiumpigment sedan 1898 och vill nu adressera nya marknader inom vattenbaserade och lösningsmedelfria färgsystem. För att lyckas med detta krävs att aluminiumpigmenten blir helt täta och inkapslade med kisel. Målet med projektet var utveckla en process på laboratorienivå som sedan kunde skalas upp till uppbyggnad av en pilotanläggning. Detta har uppnåtts och en pilotanläggning är tagen i drift som producerar 2-4 kg inkapslade pigment per tillverkningscykel. Pilotanläggningen har också initierat eller påskyndat utveckling av flera typer av aluminiumpigment.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ny kunskap hur man kapslar in aluminiumytan på pigmenten med kisel. Detta medför att nya produkter och nya användningsområden för produkterna kan bli intressanta. Byggandet av pilotanläggningen har också påskyndat utveckling av företagets produktionsmetoder i andra tillverkningssteg. Sammantaget ger detta företaget möjlighet att adressera nya kunder och nya användningsområden.

Upplägg och genomförande

Genom samarbete med externa kompetensresurser har företaget fått en avsevärt bredare kunskap om processer och de reaktioner som sker. Detta har sedan används vid uppbyggnad och konstruktion av pilotanläggningen. Tester och testmetoder har utvecklats och utvärderats såväl internt som externt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.