INK Borås - Verifiering 2016

Diarienummer 2016-01643
Koordinator INKUBATORN I BORÅS AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - december 2018
Status Beslutat
Ansökningsomgång 2016-00268-en

Syfte och mål

Syftet med verifieringsmedlen är att ge våra inkuberade bolag förbättrade möjligheter att utvecklas till framtida tillväxtföretag. Vår övergripande målsättning är att varje år examinera 3 st kunskapsintensiva tillväxtbolag ur vår affärsutvecklingsprocess.

Förväntade effekter och resultat

Som ovan

Planerat upplägg och genomförande

Ansökningar kommer tas emot kontinuerligt. Ansökningar på upp till 40 tkr behandlas av inkubatorns affärsutvecklare som tar beslut om avslag eller om att rekommendera VINNOVA att bifalla ansökan. Ansökningar som överstiger 40 tkr kommer behandlas av ett advisory board bestående av inkubatorchefer för Science Park Jönköping, Blekinge Business Incubator och Gothia Inkubator som tar beslut om avslag eller om att rekommendera VINNOVA att bifalla ansökan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.