INK Borås - Verifiering 2016

Diarienummer 2016-01643
Koordinator INKUBATORN I BORÅS AB
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - december 2020
Status Pågående
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Verifiering Excellens 2016

Syfte och mål

Syftet med verifieringsmedlen är att ge våra inkuberade bolag förbättrade möjligheter att utvecklas till framtida tillväxtföretag. Vår övergripande målsättning är att varje år examinera 3 st kunskapsintensiva tillväxtbolag ur vår affärsutvecklingsprocess.

Förväntade effekter och resultat

Som ovan

Planerat upplägg och genomförande

Ansökningar kommer tas emot kontinuerligt. Ansökningar på upp till 40 tkr behandlas av inkubatorns affärsutvecklare som tar beslut om avslag eller om att rekommendera VINNOVA att bifalla ansökan. Ansökningar som överstiger 40 tkr kommer behandlas av ett advisory board bestående av inkubatorchefer för Science Park Jönköping, Blekinge Business Incubator och Gothia Inkubator som tar beslut om avslag eller om att rekommendera VINNOVA att bifalla ansökan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.