Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

INGREPPI - INnovation Genom etablering av Plattformsbaserad Utveckling

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

INGREPPI har följt VOLVO och GKN Aerospace i implenetering av plattformsbaserade utvecklingsmodeller som baserats på genomförd forskning vid Chalmers. Två spinn off företag, YOLEAN och COPE, har deltagit och ansvarat för dels framtagande och utförande av utbildningsmaterial, och fått värdefull erfarenhet för bredare implemetnering. Syftet har varit att utveckla alla partners förmåga att introducera forskningsresultat i större skala, samt att kunna påvisa effekt av forskningsmetoder med stor potential.

Resultat och förväntade effekter

Företagen har kunnad driva implementeringsprojekt, har tillsammans utbildat närmare 500 medarbetare och chefer. Då forsknignsresultaten; plattformsutvecklingsmetoder för kunskapshantering respektive modellering av plattformsbaserade tillämpningar har rönt stort intresse. Den anpassade metodiken för funktionsdrivna moduler har kunnat påvisa en stor ekonomisk potential redan under projekttiden. 4 studentprojekt, flera med internationell samverkan, har genomförts och samverkan mellan alla aktörer har varit avgörande för framgången.

Upplägg och genomförande

Alla partners samlades tidigt för att uttrycka förvängningar och tydliggöra mål och tillämpningsfall, och alla partner har träffats för erfarenhetsutbyte och uppföljning. Två spår har bedrivits parallelt, ett inom kunskapshantering och ett inom modellering. Chalmers och COPE/YOLEAN representanter har arbetat integrerat med företagsteamen, vilket varit en styrka. Vikten att kunna utbilda både ledare och medarbetare, samtidigt som nyckelpersoner fått stöd i att kunna nyttja forskningsresultaten har varit avgörande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04537

Statistik för sidan