INGREPPI - INnovation Genom etablering av Plattformsbaserad Utveckling

Diarienummer 2016-04537
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att stödja implementering och nyttiggörande av den metodik för Plattformsbaserad Utveckling, med tillhörande ingenjörsmetoder och verktyg som är forskningsresultatet av nära 10 års forskningssamverkan mellan Chalmers, Volvo AB och GKN Aerospace Engine Systems inom ramen för Wingqvist VINN excellence center. Två spinn off bolag, COPE och YOLEAN, deltar som intermediärer vilka förväntas utvecklas som bolag genom deltagande i projektet. Målet är att etablera forskningsresultat i verksamhet, mogna spinn off företag och analysera dess effekter.

Förväntade effekter och resultat

Efter fullgjort projekt förväntas GKN och VOLVO nått en nivå där potentialen av forskningsresultaten är tydliggjord och en kritisk mängd organisationer och människor har tagit till sig det nya arbetssättet. Spinn Off bolagen har etablerat sin verksamhet och förväntas utvecklat sitt affärserbjudande. Chalmers har följt nyttiggörandet nära och tagit in erfarenheterna i grundutbildning och forskning.

Planerat upplägg och genomförande

GKN och VOLVO initierar bredare verksamhetsutvecklingssatsningar där plattformsbaserad utveckling utgör ett fundament, och nya människor och organisationer berörs i större skala. För att nyttiggöra den potential samverkar industrierna med universitet och två spin off bolagen. CHALMERS leder projektet och bidrar dels med utbildning och samt samverkar med spinn off bolagen och företagen i att mäta och följa implementeringseffekter. Nyckelområden är dels metoder och verktyg för erfarenhetshantering och ingenjörsmetoder för modellering och simulering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.