Ingen ska ha hepatit C

Diarienummer 2018-03863
Koordinator HEALTH SOLUTIONS SVENSKA AB - Health Solutions AB
Bidrag från Vinnova 1 189 350 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medtech4Health: Medicintekniska samverkansprojekt - 2018

Syfte och mål

WHO har som mål att eliminera hepatit C till 2030. Sedan några år finns nya effektiva läkemedelsbehandlingar som, utan större biverkningar, kan bota mer än 95% av de drabbade, men vården behöver pröva nya vägar att hitta och behandla de individer som inte nås idag. Genom "Ingen ska ha hepatit C" ges vården möjlighet att möta patienter på andra arenor och på sätt som utgår från patientens behov och förutsättningar. Genom en pilot visar vi att vår tekniska lösning och vårdmodell för upptäckt, diagnos och behandling av hepatit C signifikant bidrar till målet att eliminera hepatit C år 2030.

Förväntade effekter och resultat

Övergripande förväntan är att piloten visat på signifikant potential att bidra till eliminering av hepatit C och att vårdmodellen går att operationalisera inom ramen för ordinarie vård. Specifikt förväntas projektet visa att den innovativa vårdmodellen möjliggör: 1. Upptäckt av smittade som vården inte når idag och ökade möjligheter att nå reinfekterade 2. Snabbare upptäckt av smittade 3. Minskad tid från misstanke till diagnos 4. Minska tid från diagnos till behandling 5. Minskade kostnader för att bota hepatit C

Planerat upplägg och genomförande

I samskapande med patienter utvecklas ett integrerat system för upptäckt, diagnos och behandling av hepatit C. Genom digital egenremiss till provtagning, från screeningtjänsten www.hepatitctest.nu, minskar reella och upplevda hinder att testa sig. Genom integration av provsvar mellan labb och InfCare Hepatit (nationellt beslutsstöds- och kvalitetsregistret för hepatit) kallas patienten direkt till utredning och behandling hos specialist på Infektionsklinik eller i digital specialistklinik. Lösningen testas i en pilot, inom ramen för ordinarie vård, i två landsting.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.