Inför SILVER

Diarienummer 2011-02064
Koordinator Västerås kommun
Bidrag från Vinnova 90 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - september 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Att bidra till att projekt SILVER godkänns av EU-kommissionen, så att den i SILVER planerade förkommersiella uppphandlingen kan äga rum. I förlängningen är målet med SILVER att 1) innovativa lösningar skall utvecklas som ökar hemmaboende äldres självständighet, samt 2) att skapa lärande avseende praktisk tillämpning av metoden förkommersiell upphandling i Sverige

Resultat och förväntade effekter

Möjliggörandet av Västerås stads förberedelser för SILVER i form av möten, resor, mail, telefonsamtal, inläsning mm. Genom Västerås aktiva medverkan i arbetet med ansökan ökar chanserna att få SILVER godkänt av EU-kommissionen.

Upplägg och genomförande

Västerås stad deltog vid två fysiska möten i Storbritannien och två telefonkonferenser med hela konsortiet. Utöver det har ett flertal interna möten inom staden hållits samt en mängd mail och telefonkontakter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.