Industriellt positioneringssystem

Diarienummer
Koordinator Mobilaris AB - Luleåkontoret
Bidrag från Vinnova 1 740 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att verifiera och utveckla Mobilaris innovationer för gruvindustri för att senare kunna ta fram en unik produkt med tillhörande tjänster. I detta arbete ingick att göra ett antal teknikval som skulle utvärderas och testas i olika gruvmiljöer (LKAB och Boliden) samt att utnyttja forskargrupperingar på LTU för att om möjligt förbättra positioneringsprecision. Dessa mål har alla uppfyllts med råge.

Resultat och förväntade effekter

Från våra mätningar har vi gjort vissa vägval i arkitektur och teknik. Dessa har vi sedan kunnat verifiera i skarp gruvmiljö. Funktionalitet har sedan kunnat byggas på och utvärderats på samma sätt. Resultatet har varit så pass bra att vi sedan har kunnat ta detta vidare till en ny produkt som har lanserats.

Upplägg och genomförande

Projektet var indelat i olika faser och ett antal arbetspaket. Arbetet i de olika arbetspaketen har kunnat fortgå relativt isolerat för att sedan sättas samman. I projektet har vi fått möjligheten att utföra många tester i skarp gruvmiljö. Detta har visat sig vara ovärdeligt då vi har fått värdefulla insikter om verkligheten samt värdefull feedback från användare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.