Industriell verifiering och kommersialisering av pentosjäsning för etanolframställning

Diarienummer
Koordinator TAURUS ENERGY AKTIEBOLAG (PUBL)
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2012
Status Avslutat