Induktionsvärmning med strukturell återkoppling

Diarienummer 2018-04292
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för Industriell Produktion, Lunds Universitet
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att fastställa hur informationen från en induktionsspole kan användas för att uppskatta ett magnetiskt materials strukturella egenskaper och hur stor noggrannhet uppskattningen ger. Målet är att visa hur bra strukturella egenskaper kan beräknas i en kontinuerlig induktionsvärmningsprocess (t.ex. bandvärmning) där induktionsspolen både används för uppvärmning (till temperaturer understigande Curietemperaturen) och mätning. Dessutom att klargöra om den strukturella informationen som ges kan användas som feedback till värmningen.

Förväntade effekter och resultat

Att maximalt kunna utnyttja ett materials potentiella egenskaper och kunna göra detta på ett resurs- och energieffektivt sätt kommer att vara en nyckelteknologi för framtiden. Kvalitetskontroll i ett tidigt skede tillåter tillverkaren att göra smartare val i hur processen ska styras för att uppnå den tänkta slutprodukten.Vi tror att denna idé t.ex. kan möjliggöra in-lineglödgning med induktion, där resultatet är enkelt att styra och processen genererar mängder av in-line strukturell data som senare kan användas för spårbarhet och för att lära upp systemet, s.k. maskininlärning.

Planerat upplägg och genomförande

Anlöpningsförsöken består av att man härdar flera prover som sätts in i en förvärmd ugn. Proverna tas ut vid förbestämda tidpunkter, för att sedan kylas ned. Genom att avbryta anlöpningen efter olika tidpunkter så får man olika egenskaper, som kommer att analyseras med konventionella metoder. Parallellt mäts relevanta elektromagnetiska egenskaper på en toroid lindat med en högtemperaturkabel. Magnetiska egenskaper beror på stålsort, där legeringsämnen och mikrostruktur har en betydande inverkan. Som provmaterial väljer vi inledningsvis att fokusera på SS2244 (42CrMoS4).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.