Individanpassat beslutsstöd för insulindosering vid insulinbehandlad diabetes

Diarienummer 2014-05215
Koordinator DIANOVATOR AB
Bidrag från Vinnova 330 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla en prototyp till en smartphone app som kan hjälpa personer med insulinbehandlad diabetes att erhålla en jämnare och bättre blodsockernivå med färre farligt höga och låga blodsockervärden. Appen kommunicerar med en s.k. kontinuerlig glukossensor och beräknar med hjälp av individanpassade algoritmer, som baseras på forskning från Lunds Universitet, den förväntade framtida blodsockerutvecklingen och kan därmed ge användaren bättre underlag för att bestämma lämpliga insulindoser.

Resultat och förväntade effekter

En Android-app har utvecklats i projektet. Nästa steg är att verifera appens funktionalitet i en klinisk studie. Risken att utveckla allvarliga följdkomplikationer, som hjärt- och kärlsjukdomar, vid diabetes är starkt förknippad med bristande blodsockerkontroll. Vår förväntan är att användarna ska kunna reducera andelen farligt höga och låga blodsockervärden med hjälp av appens beslutsstöd med ökad livskvalitet som följd.

Upplägg och genomförande

På skärmen kan användaren följa sin blodsockernivå samt se den förväntade utvecklingen de närmaste timmarna. Vid insulindosering och måltidsintag kan användaren simulera effekten av olika insulindoser för att kunna bestämma vilken dos som passar bäst för att erhålla den blodsockernivå som önskas. Appen står i förbindelse med en databas på en server, där även de beräkningstunga uppgifterna utförs för att avlasta telefonen.

Externa länkar

www.dianovator.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.