INAPOSTAP STAGE-2

Diarienummer 2014-03199
Koordinator Redoxis AB
Bidrag från Vinnova 106 412 kronor
Projektets löptid maj 2014 - augusti 2014
Status Avslutat