Improved, affordable single strain whole cell-B subunit oral cholera vaccine

Diarienummer 2017-00250
Koordinator Göteborgs Universitet - Avdelningen mikrobiologi och immunologi
Bidrag från Vinnova 5 950 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Hälsa och sjukdomsprevention - ett samarbete mellan Sverige och Indien
Ansökningsomgång Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention 2017-2020

Syfte och mål

Nu licensierade perorala koleravacciner (OCV) är effektiva men är komplexa (5 komponenter) och relativt dyra att producera. Projektets partners har tagit fram ett nytt lättproducerat och billigt OCV ("Hillchol") bestående av en enda avdödad vaccinstam (serotyp Hikojima), som nu testas kliniskt i Bangladesh. Vi ska nu ytterligare förbättra detta vaccin så att det också innehåller koleratoxinets B-subenhet (CTB) och finns formulerat som en värme- och magsyraresistant tablett eller kapsel.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i ett idealiskt nytt OCV som är oskadligt, lätt-att-ge och värme- och pH-stabilt så att det inte behöver någon kylkedja under lagring och transport, och som genom att också innehålla CTB i en billig och praktisk tablett- eller kapselformulering också ger en ökad skyddseffekt, vilket är särskilt viktigt för användning vid kolerautbrott (inklusive i "stock-piles" av OCV för sådana utbrott) och för resenärer till riskområden för kolera (och ETEC-diarré).

Planerat upplägg och genomförande

Eftrsom Hikojima helcellskomponent liksom ett högproducerande rekombinant system för produktion av CTB (rCTB) redan tagits fram ska anslaget användas för återstående arbete på formulering och testning av det nya vaccinet: (1) ta fram optimal "enterocoated" Hikojima-rCTB tablett/kapsel; (2) etablera QC/QA metoder; (3) visa preklinisk immunogenicitet och stabilitet; (4) utveckla/validera GMP-produktion i industriell skala; (5) toxicitetstest av produkt; (6) kliniska fas 1- och 2b-studier sida-vid-sida med Dukoral (senare åtföljda av fas 4 effektivitetsstudier).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.