Implementationsverktyg för digitala lösningar

Diarienummer 2018-04482
Koordinator Karolinska Institutet - Enheten för Klinisk Epidemiologi
Bidrag från Vinnova 499 545 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

I projektet kommer vi att fokusera på beredskap för förändring - det vill säga att ta emot och införa digitala lösningar i hälso- och sjukvården - vilket kräver ett förändrat arbetssätt. Vi kommer att göra detta inom den svenska primärvården. Mer specifikt kommer vi att utveckla ett svenskt anpassat verktyg som konkret kan tillämpas för att kartlägga upplevda möjligheter och hinder för förändrade arbetssätt både avseende faktorer på individ och organisatorisk nivå.

Förväntade effekter och resultat

Implementationsverktyget ska kunna mäta förändringsbenägenhet i hälso- och sjukvården vid införande av digitala lösningar. Förutom verktyget tillkommer en checklista för att skapa förändringsbenägenhet i den organisation som står inför införandet av digitala lösningar. Ett strukturerat verktyg underlättar för personer i verksamheten att få kunskap om och förstå vilka aktiviteter som behöver genomföras i samband med införandet av digitala lösningar för att nå framgång.

Planerat upplägg och genomförande

6-månadersmål Vi har: Gått igenom litteraturen på området Genomfört fokusgruppsintervju av vårdpersonal på Doctrin som arbetar med digitalisering Utvecklat av implementationsverktyg Pilot-testat det nya implementationsverktyget Identifierat vårdcentraler som ska vara med i projektet Skrivit en 6-månaders-rapport 12-månadersmål Vi har: Testat det nya implementationsverktyget vid införandet av en digital lösning i form av en interventionsstudie med noggrann utvärdering. 12-månaders-rapport

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.