ImmunServa STAGE-2

Diarienummer 2012-03909
Koordinator Redoxis AB
Bidrag från Vinnova 105 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2012
Status Avslutat