IFH 2013, etapp 2, Icke-invasivt diagnosverktyg vid hjärnskada

Diarienummer 2014-01585
Koordinator NIBIE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med detta projekt var att ta fram statistisk data vilket är nu genomfört. Vi har även prata med ett flertal etablerade bolag och hade lett till samarbetsplaner.

Resultat och förväntade effekter

Ett statistiskt underlag för prediktivt värde av töjningen i hjärnan har arbetats fram. Ett letter-of-intent har signerats under projektets gång men samarbetet har inte kommit igång då den andra parten har bytt affärsinriktning. Det har lämnats in två ansökningar till en H2020-utlysning med ett antal europeiska bolag där ett av ansökningarna har kommit till fas 2 men fick tyvärr inget positivt utfall.

Upplägg och genomförande

För statistiskt underlag behövdes det kliniska fall och målet var att samla in minst 50 stycken till september 2014, men har blivit försenat till januari 2015 på grund av ett visst missförstånd och analysen blev klar till oktober 2015. Arbetet med att leta upp potentiella samarbetspartner samt diskussionerna har varit bra. Värdeerbjudandet blev klart till november 2015 på grund av det försenade datainsamlingen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.