IEMI: Intelligent Extraktion av Mental Föreställning under Stroke Rehabilitering

Diarienummer 2017-02355
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 3 169 757 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens

Syfte och mål

IEMI syftar till att utveckla intelligenta algoritmer för att extrahera ett kontinuerligt mätvärde, från hjärnans aktivitet, som är relaterad till intensiteten av Mental Föreställning (MF) av en rörelse. Projektet riktar sig mot strokedrabbade i deras rehabiliteringsprocess mot fysisk återhämtning. Realtidsåterkoppling av det extraherade mätvärdet kommer att fungera som beslutsstöd för både sjukgymnast och patient och ämnar öka den fysiska återhämtningen efter stroke.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt förväntas ge ett prototypsystem för kliniskt beslutsunderlag för förbättrad fysisk rehabilitering efter stroke. Det extraherade mätvärdet av MF förväntas att fungera som viktigt beslutsunderlag för 1) sjukgymnasten, som får information i realtid om patientens mentala engagemang under rehabiliteringen och 2) patienten, som får realtidsåterkoppling för att stärka intensiteten av MF och direkt öka relaterad hjärnaktivitet. Detta beslutsstöd tros ge väsentliga fördelar till både vårdgivare och vårdtagare med målet att öka livskvaliteten för strokedrabbade.

Planerat upplägg och genomförande

IEMI kommer att genomföras i nära samarbete mellan akademin och vården. Expertkompetens inom artificiell intelligens och specialiserad strokerehabilitering kombineras i detta projekt som presenterar en innovativ teknologi med potential att öka kvaliteten på strokerehabilitering. Studien kommer att påbörjas med neurofysiologiska mätningar på friska frivilliga för att utveckla intelligenta algoritmer för extraktion av MF samt utveckling av gränssnitt för realtidsåterkoppling. Prototypsystemet kommer sedan att utvärderas och optimeras hos en grupp strokedrabbade.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.