Idétouren

Diarienummer
Koordinator ENTRENOVA AB
Bidrag från Vinnova 896 870 kronor
Projektets löptid december 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi uppfyllde syftet att genom inspirerande och nytänkande halvdagsföreläsningar bidra till att fler ungdomar vågar tro på sig själva och sina idéer. De blev inspirerade att testa och förverkliga sina innovativa idéer och de fick grundläggande kunskap och innovationer och idéutveckling. Målet var att besöka 20 gymnasieskolor i 15 olika städer och träffa 3000 elever. Vi besökte 32 skolor med 17 nedslag och träffade 2763 elever. Deltagare av Idétouren besökte även Ungas Idétåg

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntades leda till att fler unga vågar förverkliga sina idéer, får ökad kunskap om innovationer samt redskap för att klara av resan från idéfrö till färdig produkt på marknaden. Våra utvärderingar visar att 97,4% av våra deltagare har fått ökad förståelse kring idéer och idégenerering. 96,8% har fått ökad förståelse och kunskap om innovationer. 98,5% vet nu vart de ska vända sig för att få hjälp och råd kring hur de kan ta sin idé vidare, från idéfrö till färdig produkt.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit mycket lyckat och konceptet har tagits emot positivt av alla inblandade. Vår upparbetade föreläsning har tagits emot på bästa sätt, då den upplevdes både inspirativ, interaktiv och nytänkande. Arbetsgången och genomförandet av projektet har överlag gått enligt plan. Det tog dock mer tid än beräknat gällande förberedelser samt bokning av skolor. Alla var intresserade av besök, men det var ibland svårt att boka in datum med tanke på ett intensivt och tajt turnéschema.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.