Identifiering av nya immunmodulerande målmolekyler för immunterapi av cancer

Diarienummer
Koordinator Alligator Bioscience AB
Bidrag från Vinnova 1 664 182 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hade två huvudsakliga mål: 1) att etablera en metodik som ligger till grund för en teknologiplattform för identifiering av nya immunmodulerande målproteiner och 2) att identifiera och karaktärisera immunreglerande målproteiner med potential inom immunterapi av cancer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i etablering av ett flertal laborativa metoder som behövs för att etablera en teknologiplattform för identifiering av immunmodulerande proteiner. Dessa metoder inbegriper isolering och kultivering av olika relevanta cellpopulationer samt analys av cellers fenotyp och funktion med transkriptomik, flödescytometri och funktionella analyser. Vidare har ett antal potentiellt intressanta målproteiner identifierats för fortsatt karaktärisering.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av två delprojekt, där vart och ett använde olika metodik för identifiering av målproteiner. De två delprojekten bestod av väl definierade arbetspaket och beslutspunkter. Syftet var att prioritera resurserna på det delprojekt med störst potential att nå projektmålen, samt att ha möjlighet att vid behov justera projektplanen. Projektet genomfördes därmed på ett effektivt sätt och nådde flera av de uppsatta målen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-04666

Statistik för sidan