ICT solutions for smart cities

Diarienummer 2016-02195
Koordinator 4IT I MALMÖ AB - 4IT
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017

Externa länkar

https://www.b2match.eu/eurostarsmatch