Icke ischemisk hjärtpreservation (NIHP)

Diarienummer 2017-04689
Koordinator Lunds universitet - Avd Thoraxkirurgi
Bidrag från Vinnova 3 244 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medicintekniska samverkansprojekt - 2017

Syfte och mål

Det övergripande syftet med detta projekt är att jämföra en ny state-of-the-art lagringsmetod vid hjärttransplantation en s.k. kontinuerlig icke-ischemisk hypoterm kardioplegisk perfusion, med den rådande standard lagringstekniken, ischemisk kall statisk lagring. Vi avser undersöka hur funktionen av det transplanterade hjärtat påverkas på kort och lång sikt.

Förväntade effekter och resultat

En förbättrad bevarande av det transplanterade hjärtat kommer att minska de begränsningar för överlevnad i den tidiga perioden efter transplantation såsom tidig organdysfunktion och akut avstötning. Dessutom kommer det att göra det möjligt att öka tillgången på donatorer. Teoretiskt skulle detta göra det möjligt i de nordiska länderna för internationella organdelning med Europa. Denna expansion av donatorpoolen är en av de viktigaste potentiella samhällsnyttan av denna nya preservationsteknik.

Planerat upplägg och genomförande

Initialt kommer sex patienter att transplanteras med ett donatorshjärta där icke-ischemisk metod nyttjas. Funktionen hos dessa hjärtan kommer att jämföras med samtida kontrollpatienter transplanterade med hjärtan bevarade enligt standardproceduren, ischemisk kall statisk lagring. Efter en interimsanalys, kommer studien att bli en randomiserad kontrollerad klinisk prövning med 28 patienter. I den inledande fasen uppskattas 1-2 patienter per månad att kunna inkluderas i studien. Patienten kortsiktiga uppföljningen är 30 dagar och lång sikt uppföljning är 12 månader.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.