iCar

Diarienummer 2012-00442
Koordinator Infocar Training AB
Bidrag från Vinnova 499 282 kronor
Projektets löptid maj 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål har varit att ta fram ett enkelt bilinterface som möjliggör en trådlös kommunikation mellan bilens diagnosuttag och en smartphone. Produkten ska ha en prisnivå som även tilltalar konsumentledet, dvs. bilägarna. Projektet har också haft som mål att det ska tas fram en app för utläsning/radering av bilens felkoder, ´Diagnosapp´ samt en app inom ´eco-driving´ för att kunna logga hur miljövänligt en bilförare kör. De finns framtagna för iPhone samt för Android-baserade mobiler. Vi har även planerat en utvidgning till Windows Mobile när och om denna plattform växer.

Resultat och förväntade effekter

Med det trådlösa interface och de första mobila apparna som vi har utvecklat räknar vi med att nå relativt stora säljvolymer redan under 2013. Vi har testat produktidén mot ett stort antal personer inom bilbranschen samt mot bilägare och intresset är mycket stort. Apparna kommer under 2013 att utvecklas på ett antal språk vilket gör att genomslaget i de olika länderna, primärt inom EU, förväntas bli stort. Produkten kan användas globalt av ca 500 miljoner bilägare då diagnoskontakten i bilen är i stort sett en världsstandard ända sen årsmodell 2001.

Upplägg och genomförande

Projektet har innehållet följande delar: 1. Utveckling av mobila appar för Android (Diagnos och eco-driving) 2. Utveckling av ett trådlöst bilinterface (Bluetooth) 3. Utveckling av grafiskt användargränssnitt till apparna 4. Interna tester på simulator och på olika bilmodeller 5. Konvertering av apparna till iPhone-plattformen 6. Produktion av en förserie av bilinterfacen. 7. Test av interface samt appar på en extern pilotgrupp (ca 10 st.) 8. Modifieringar efter feed-back Vi har genomfört utvecklingen med viss konsulthjälp, främst inom hårdvaruutvecklingen (interfacet).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.