hygienlösning för livsmedelsindustri

Diarienummer
Koordinator OPTIHYG AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - augusti 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Avsikten är beskriva det system som finns idag på ett sätt som gör det möjligt att utvärdera resultat från hygienisk synvinkel och anpassa till olika normer, och som gör det möjligt att systemoptimera för att OptiHyg skall kunna ta fram både ett mer standardiserat system, men också bättre kunna variera de olika ingående funktionerna av luftrening, jonisering, UV-ljus och desinfektionsvatten på mest ekonomiskt sätt hos olika typer av kunder. Målet är att ta fram förutsättningar för att konstruera ett nytt komplett system där hygien är hög, övervakad och säker.

Resultat och förväntade effekter

OptiHyg är idag ensam på marknaden med sitt kombinerade system av luftrening, jonisering, UV-ljus och desinfektionsvatten. Vi förväntar oss att förstudien ger vetenskapliga bevis om att nuvarande system ger hög hygieneffekt, samt att analysen ger ett klart och tydligt underlag för att med god säkerhet kunna utveckla nästa generation av hygiensystem. Ett bonus vore om de resultat som framkommer kan leda till att tidigare patentansökan kan kompletteras med någon ytterligare när vi bättre förstår hur delsystem samverkar.

Upplägg och genomförande

Dagens system utvärderas statistiskt och resultat från mätningar på bakterier, mögel och annan mikrobiell aktivitet. De olika systemkomponenterna av luftrening, jonisering, UV-belysning och desinfektionsvatten utreds i varsin delstudie. En första modell för hur de olika systemkomponenterna samverkar för slutresultatet konstrueras. Detta för att kunna söka utröna synergieffekter mellan komponenter, eller eventuella motverkande faktorer när systemkomponenterna verkar samtidigt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03039

Statistik för sidan