Hygieia

Diarienummer 2012-02862
Koordinator RECONDOIL SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 90 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - november 2012
Status Avslutat