Hygieia

Diarienummer
Koordinator RECONDOIL SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 90 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - november 2012
Status Avslutat