Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HVAF sprutade inco 718 beläggningar för reparation

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst - Production TEchnology West
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovair/SMF

Syfte och mål

Den potentiella användningen av sprutning med ”high velocity air fuel” (HVAF) för reparation och omtillverkning har jämförts med ”high velocity oxygen fuel” (HVOF), den nuvarande använda reparationsmetoden. Dragprovning av Alloy 718-prov som byggdes av HVAF- och HVOF samt bulklegering 718-prov utfördes. Dragprovning resultat enligt SS-EN ISO 6892-1: 2009, med användning av belastningshastighet på 0,0023 %/s upp till 0,2% spänning och 0,008 %/s upp till brott, visar att HVAF-reparation av Alloy 718-delar är möjlig och kan ge egenskaper vid minst lika bra som HVOF-processen.

Resultat och förväntade effekter

Även om Youngs modul av prover reducerades med beläggningar jämfört med bulkmaterial i båda fallen observerades att proverna med HVAF gav högre värden jämfört med HVOF-byggda prover. Under dragprovning noterades även att HVAF-beläggningarna kan motstå högre belastning än HVOF-beläggningar innan synlig beläggningsdelaminering kunde ses. Denna högre vidhäftning av HVAF-beläggningarna, vilket ledde till en högre styvhet av prover, noterades trots att dragprovning inte var det optimala laddningsfallet och lovar för ytterligare testning under kompression.

Upplägg och genomförande

Ansträngningar att bygga fristående prover av HVAF ledde till deformation av prover under sprutning. För att simulera reparation var 3 mm tjocklegerade Alloy 718-ark vattenstrålskärning och spår fräsades i dem för efterföljande uppbyggnad av HVAF och HVOF. Med en lämplig fixtur som maskeringsverktyg fylldes spåren med en 1,8 mm tjock beläggning av HVAF och HVOF. Därefter frästes och vattenskars proverna för att uppnå hundbenform för dragprovning. Alloy 718 prov användes som referens. 10 prov/tillstånd testades för att ha en rimlig nivå av statistik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2018

Diarienummer 2018-02988

Statistik för sidan