HVAF sprutade inco 718 beläggningar för reparation

Diarienummer 2018-02988
Koordinator Högskolan Väst - Production TEchnology West
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - februari 2019
Status Beslutat