HVAF sprutade inco 718 beläggningar för reparation

Diarienummer 2018-02988
Koordinator Högskolan Väst - Production TEchnology West
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets mål är att utvärdera HVAF som reparationsmetod, särskilt med hänsyn till dimensionsuppbyggande av slitna komponenter inom flygindustri.

Förväntade effekter och resultat

Många komponenter måste repareras, antingen efter långvarig användning i drift eller när det finns tillverkningsfel. I båda fallen krävs nästan helt täta beläggningar med hög vidhäftningsstyrka, speciellt när det gäller flygmotordelar. HVAF är en lovande teknik att uppnå detta och det finns ett behov utvärdera tekniken fullt ut med praktiska tester för att sedan realisera ett industriellt genomförande.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer omfatta olika delmoment: */ utveckling av framtagningsmetod för att tillverka fristående Inconel 718 prover med hjälp av HVAF samt tillverkning av fristående provkroppar som skall mekaniskt utvärderas */ tillverkning och framtagning av dragprover som kommer testas efter reparation med HVAF */ utvärdering av provkroppar, samt jämförelses med dagens HVOF referens

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.