Husbyggaren fördjupad planering (14003)

Diarienummer 2014-01960
Koordinator Pusselhus Sverige AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - november 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Syftet är att analysera olika infallsvinklar såsom teknik, ekonomi,lagar, regelverk och marknadspotential. Målet har varit få en kombinerad summering på att projektet är möjligt att genomföra och att det finns en marknad som väntar på att får göra affär. Uppfyllelsen av syfte och mål av Projekt Husbyggaren-fördjupad planering har nåtts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet och förväntade effekter av projektet är att få kunskap om hela strukturen och korsvisa kompetensers insatser kombinerade effekter. Förväntade effekterna var att kunna få dessa kombinerade i utvecklingsplan för att kunna genomföra detta. Utfallet av detta är att effekterna av denna planeringsfas resultat är över förväntad effekt.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande av denna planeringsfas har skett med informationsinhämtning från de olika kompetensområdena och med analys sammanfogats i underlag som tekniskt testats och marknadstestats i delar och försöksprototyping. Analys av detta arbete är en ökad förståelse för komlexitet av den stora mängd ingående informationer och kunskapsdelars sammanfogning. Analys visar på att genomförande är möjlig.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.