Hur påverkar bostadsrättsföreningars skulder marknaden?

Diarienummer 2013-04554
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centrum för bank och finans
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med planeringsbidraget var att möjliggöra en genomarbetat ansökan till utlysningen om forskning kring finansiella marknader. En sådan ansökan kommer att göras.

Resultat och förväntade effekter

Ansökan kommer att göras.

Upplägg och genomförande

Arbetet har inneburit kontakter med potentiella medfinansiärer samt att slå samman två KTH-projekt som fått planeringsbidrag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.