Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HoPiiA+

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

HoPiiA+´s mål är att för PiiA:s område: -lobba för utformning av arbetsprogram inom Horizon 2020 -bidra till ökat deltagande i Europeiskt samarbete & att Sverige skall ha en drivande roll inom EU HoPiiA+ har aktivt deltagit i utformningen av utlysningar främst inom SPIRE och ICT, genom uppsökande möten, deltagande i arbetsgrupper, event och konsultationer. HoPiiA+ har också förmedlat skapade kontakter för att skapa konsortier till flera ansökningar, varav ett par ännu är under utvärdering.

Resultat och förväntade effekter

Kvarvarande effekter är de kontakter som skapats både på europeisk nivå och nationell nivå. Vad vi förväntar oss av detta är fler konkurrenskraftiga framtida ansökningar, liksom fortsatt påverkan på framtida program.

Upplägg och genomförande

Arbetet består dels av analys och formulering, dels av att skapa och nyttja kontakter. Analysen bestod i att hitta befintliga utlysningar som passade, undersökning av hur befintliga strategier och utlysningar kunde förbättras, utökas eller förstärkas för att bättre motsvara våra behov samt att identifiera ´adressater´, mötesplatser/arenor och beslutsfattare. En grundläggande slutsats är att processindustrins behov inte är en isolerad "svensk" angelägenhet, utan påverkansarbetet kan bara föras tillsammans med europeisk industri, industriorganisationer och institut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 december 2019

Diarienummer 2016-02956

Statistik för sidan