HoPiiA+

Diarienummer 2016-02956
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syfte: -lobba för utformning av arbetsprogram inom Horizon 2020 -bidra till ökat deltagande i Europeiskt samarbete & att Sverige skall ha en drivande roll inom EU inom området Mål: precisera och formulera områdets specifika forskningsintressen kommunicera innehållet i rätt fora och vid rätt tillfälle Engagera fler företag och forskare att påverka WPIII (2018-2019) inom SPIRE, FoF och ICT 100 kontaktade företag 10 nya svenska medlemmar i A.SPIRE resp EFFRA Minst ett nytt topic inom FoF resp SPIRE

Förväntade effekter och resultat

Resultat Att omfattande internationellt samarbete växer fram och skapar konkret nytta för svensk processindustri, svenska IT- och automationsleverantörer och FUI-miljöer. Sverige har en drivande roll inom EU för området PiiA, och utgör en avgörande del i EU:s arbete för att stärka företagens konkurrenskraft. Effektmål Ökat svenskt deltagande i SPIRE och FoF Större svenskt genomslag i EFFRA och A.SPIRE för flera brancher (än stål-, gruvindustri) Större kännedom om PiiA inom DG Research och DG CONNECT Större förståelse för PiiAs betydelse inom EFFRA, ARTEMIS-IA och A.SPIRE

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet består dels av analys och formulering Precisera vilka behov som bäst passar för att angripas i Horizon 2020 i framtida forskning inom PiiAs område. Det skall göras genom kontakter, intervjuer och workshops bland PiiAs parter. Undersöka hur befintliga strategier och utlysningar kan förbättras, utökas eller förstärkas för att bättre motsvara våra behov. Arbetet består också av att identifiera ´adressater´, mötesplatser/arenor Kartlägga de beslutsfattare som har kompetens, förmåga och makt att göra något.

Externa länkar

http://www.es.mdh.se/projects/446-HoPiiA_

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.