Hiotech

Diarienummer 2016-01685
Koordinator HIOTECH AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med vårt deltagande var att tillgodo se oss kunskaper om hur vi på bästa sätt skapar ett snabbväxande och lönsamt bolag av vår startup Hiotech. Vi har fått väldigt värdefull information inom de områden vi behandlat inom programmet vilket absolut hjälper oss i denna riktning.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat på sikt är ett bolag med god tillväxt och lönsamhet. På kortare sikt har vi jobbat med marknadsanalyser och en attack-plan för oss. Vi har nu en god plan om fortsatt jobb och i vilken ordning vi vill nå ut på den större marknaden.

Upplägg och genomförande

Upplägget i BG programmet har varit föreläsningar varvat med eget arbete och avrapportering ofta inför grupp. Det har varit ett bra sätt att jobba med frågorna.

Externa länkar

Cargo Beacon website

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.