Hindra mikrobiologisk påväxt på målarfärg utan biocid

Diarienummer 2018-04306
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Division for Bioscience and Materials
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Målet för projektet är att utvärdera biocidfria alternativ som förhindrar mikrobioloisk påväxt på målarfärg.

Förväntade effekter och resultat

Om konceptet är lyckosamt förväntas det startas projekt med industrideltagande.

Planerat upplägg och genomförande

Additiv tillsätts till kommersiell målarfärg. Vi testar verkansmekanism i laboratoriet och lägger också ut prover i fält som undersöks som funktion av tid.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.