Helblods inaktivering

Diarienummer 2016-01255
Koordinator Denator AB - Denator AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016 Y

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en prototyp för ett medicintekniskt instrument för att stabilisera nivåerna av labila biomarkörer i helblod. Labila biomarkörer förändras efter provtagning vilket förvränger resultatet och försvårar eller omöjliggör beslut. Målet är att möjliggöra rättvisande analys av labila biomarkörer så att rätt dos kan ordineras så att biverkningar minimeras och den terapeutiska effekten maximera.

Förväntade effekter och resultat

Införandet av ett termiskt stabiliserings-steg i direkt anslutning till provtagning möjliggör mer flexibilitet i provhantering eftersom provet inte längre förändras. Snabb tillgång till ett fullt utrustat laboratorium krävs inte och proverna kan sändas vid rumstemperatur till analyslaboratoriet. Analysresultaten avspeglar bättre de verkliga nivåerna för labila biomarkörer vilket i förlängningen leder till bättre diagnoser och effektivare vård med mindre biverkningar.

Planerat upplägg och genomförande

Stabiliseringen sker med en termisk metod, utan tillsatser, och utförs direkt på proverna i ett standard blodprovtagningsrör, en Vacutainer. I samarbete med en teknikkonsult firma utvärderas olika tekniska lösningar initialt och baserat på den mest lovande tekniken byggs en prototyp. Den används sedan för att ta fram ett utökat proof of concept i samarbete med olika aktörer med intresse av labila biomarkörer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.