Health Hack Academy 2016

Diarienummer 2015-06833
Koordinator STIFTELSEN VETENSKAPSSTADEN - Stockholm Science City / Vetenskapsstaden
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utveckla nya tjänster & produkter genom att engagera nya målgrupper for att lösa utmaningar relaterade till psykisk ohälsa hos unga (11-15år). Viktigt var också att stärka relationerna mellan aktörer som bidrar till innovation inom prevention & behandling av psykisk ohälsa. Målet var att skapa prototyper till produkter & tjänster baserade på reella behov. Totalt utvecklades i projektet 7 koncept för produkter & tjänster varav ett nu får stöd av SKL för att fortsatt prototyping & utveckling. Totalt deltog 32 personer med olika kompetenser i utvecklingsarbetet.

Resultat och förväntade effekter

Långsiktiga resultat av nya tjänster & produkter för prevention & effektiv behandling är bättre hälsa hos våra invånare. Genom effektivare & mer högkvalitativ vård kan samhällets kostnader hållas nere. En viktig direkt effekt de nya kontaktnät mellan personer med olika bakgrund, kompetens och & profession som skapades i projektet. Flera deltagare vittnar även om att de fått en djupare förståelse kring psykisk hälsa & designprocesser.

Upplägg och genomförande

Vi har utvecklat ett nytt hackathonkoncept med utmaningar som rör preventivt arbete och psykisk ohälsa tillsammans med SKL, Gustavsbergs vårdcentral (GVC) och Veryday. Utmaningarna togs fram gemensamt i projektgruppen. Vi hade 72 sökande till hackathonet och valde ut 32 deltagare med olika kompetenser. GVC deltog med fem psykologer & lagen fick tillgång till processfacilitering av experter i service design thinking från Veryday. Framgångsfaktorer: relativt styrd skapandeprocess under hackathonet samt att unga med egna erfarenheter av psykisk ohälsa deltog i lagen.

Externa länkar

http://healthhackacademy.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.