Health Hack Academy 2015

Diarienummer 2015-03207
Koordinator STIFTELSEN VETENSKAPSSTADEN - Stockholm Science City / Vetenskapsstaden
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom projektet har ett innovationsprogram som inkluderat ett hackathon och workshops genomförts. Syftet var att främja idéskapande och utveckling av nya produkter/tjänster inom IoT för hälsa. Målet var att projektet skulle resultera i ett antal verktyg baserade på reella behov. Av totalt 13 lag som deltog på hackathonet valdes fem ut av en expertjury för att under två workshops lära mer om prototyping samt kommunikation, marknadsföring och PR. Dessa lag presenterade även sina lösningar på konferensen Digital Health Days. Tre lag fick inom projektet även fortsatt affärscoachning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet skapade en arena där behovsställare från vården och företag kunde möta lag och individer som tar fram lösningar på ställda utmaningar. Förväntade effekter och resultat var att ett antal produkter och tjänster på sikt genom nya företag eller samarbeten med etablerade aktörer ska komma att att nå marknaden och skapa nytta inom vård och hälsa. Av de fem lag som valdes ut att genomgå hela programmet arbetar nu alla vidare med sina prototyper och har för avsikt att utveckla produkter/tjänster.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft fem huvudaktiviteter: 1) behovsspecificering, 2) helg-hackathon 3) workshop där deltagarna lärt sig grunderna i prototyping, 4) pitchträning samt 5) presentation på Digital Health Days. Aktivitet 1 genomfördes genom flera individuella möten med behovsägare. Aktivitet 4 innebar en workshop i kommunikation & PR. SSCi har ansvarat för övergripande projektledning och administration. EIT Digital, Veryday, Praktikertjänst, STING, Raw Agency, Forward technologies och Frogleap Accelerator har bidragit med hjälp och coachning i ett väl fungerande samarbete.

Externa länkar

http://healthhackacademy.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.