HD Video förbättring

Diarienummer
Koordinator LYYN AB (PUBL) - Lyyn AB
Bidrag från Vinnova 544 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att öka bolagets konkurrenskraft på marknaden genom att ta fram en HD-video produkt. Projektets explicita mål är att designa, utveckla och tillverka en mindre serie av en HD plattform för vår algoritm i form av ett nytt kretskort med anpassad programvara.

Resultat och förväntade effekter

Färdig HD-video hårdvaru plattform. Dvs beslut om produktion och produktionsvolymer skall kunna tas under projektets slutfas. Likaså skall bolaget kunna börja testa produkten hos friendly users direkt efter projektet eller redan under slutfasen.

Upplägg och genomförande

a. Förstudie b. Proof of concept SW på utvecklingskit med rätt FPGA c. Beslut om funktionalitet och yttre gränssnitt d. Kretskortsdesign e. Test av förserie samt eventuella korrigeringar f. Ta fram produktionsunderlag

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03116

Statistik för sidan