Hantering av cyberattacker hos SMEer som tillhandahåller Produkt-Tjänste System

Diarienummer 2017-05029
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för rymd- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Projektet kommer att omfatta bedömning av genomförbarhet och förberedelser till att koordinera en större ansökan med ett antal idag oidentifierade SMEer och andra aktörer till H2020-SU-ICT-01-2018 område b (IA).

Förväntade effekter och resultat

Iden är att skapa en ”software defined security perimeter adapted for SME providers of Product-Service Systems” genom att kombinera metoder/metodiker/best practises som utvecklas och anpassas för SMEer samt säkerhetslösningar som stödjer detta. I slutändan skall detta ge, förutom ett avancerat säkerhetsskydd (med granulär säkerhet/segmentering), ett beslutsstöd som kan användas för att avvärja potentiella cyberattacker samt vidta ”rätt” åtgärd snabbt vid en ev incident.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer innefatta analys av SU-ICT-01-2018-utlysningen och kompetensbehov, analys av säkerhetslösningar på marknaden och som kan anpassas till SMEers behov, identifiering och definition av två fallstudier, initial formering av aktörer till ett konsortium för den större ansökan, samt planering för exploatering/dissemination av projektresultat. Start 1-dec 2017 och avslut per 30-jun 2018.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.