Hantering av cyberattacker hos SMEer som tillhandahåller Produkt-Tjänste System

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för rymd- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Syfte och mål

Målet med genomförbarhetsstudien är att bedöma genomförbarheten och förbereda koordineringen av en större ansökan till H2020-SU-ICT-01-2018 område a och b (IA), vilket har uppfyllts i princip helt. Vi hade hoppats på en ytterligare svensk molnsäkerhetspartner i konsortiet, men annars har det uppnåtts helt. Syftet är att lyfta fram SMEers behov, kunnande och möjligheter inom cybersäkerhet och att i förlängningen framöver kunna ta fram metoder, ansatser och säkerhetslösningar anpassade för SMEer (vilket saknas i princip helt idag).

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat är en grund för att göra en större ansökan till H2020 och består bl a av olika analyser, initial formering av ett konsortium (i nuläget 10 parter från 6 länder), identifiering och definition av två fallstudier hos SMEer. SMEerna har redan nu fått input om vad de behöver förbättra inom cybersäkerhet, och kommer vidtaga en del åtgärder oavsett om det blir ett efterföljande projekt eller inte. I övrigt så har projektet producerat ett paper för att marknadsföra och befästa konceptet och tankarna runt det (här kan SMEer få en del bra ideer vid intresse).

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande har varit enkelt och rakt på sak. Nedan påvisas de aktiviteter som genomförts från december 2017 till juni 2018: Analys av utlysningstext Analys av kompetensbehov Analys av säkerhetslösning på marknaden Identifiering och definition av två fallstudier med SMEer till den större ansökan Initial formering av aktörer till ett starkt konsortium Analys av efterföljande projektets styrkor, svagheter och ev oklarheter Riskanalys Analys av efterföljande projektets genomförbarhet och genomslagskraft

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2017

Diarienummer 2017-05029

Statistik för sidan