Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hannover Messe 2019

Diarienummer
Koordinator Pactumize AB - Epicenter Stockholm
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Pactumize deltog som en av totalt 160 partners i Sweden Co-Lab med stor exponering i den svenska paviljongen. Förutom den stora mediauppmärksamheten, fanns tillfälle att knyta kontakter med potentiella kunder och samarbetspartners. Detta lyckade vi med. Vidare fick vi bidra med vår del i att visa upp den svenska tech-industrin, vilket kan få positiva effekter för hela det svenska näringslivet.

Resultat och förväntade effekter

Förväntad effekt av deltagandet, är att få in fler piloter som kan leda till fler betalande kunder. Vi fick stor nytta av att visa upp Axel Springer som ett extremt lyckat kundcase. Många svenska tech startups drömmer om den tyska marknaden. Vi är redan där och kan därmed inspirera och tipsa andra svenska bolag om en framgångsrik väg till tyska kunder. Vi får se huruvida Business Sweden och andra använder sig av Pactumize i sin marknadsföring. Vi står redo att hjälpa fler svenska startups. En fördel som inte skall underskattas är att tala tyska med tyskar. Det öppnar helt andra dörrar.

Upplägg och genomförande

Förberedelserna bestod i att utforma presentationsmaterial och demos av vår plattform. Därtill bokades möten upp i förväg. På plats lyckades vi även boka in spontana möten för demos och diskussioner. Nu sker uppföljning i form av bearbetande av dessa nya kontakter med framförallt svenska och tyska företag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 februari 2019

Diarienummer 2019-01184

Statistik för sidan