HandyMakers Herrljunga

Diarienummer
Koordinator HERRLJUNGA ELEKTRISKA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Projektet har vidareutvecklat ett befintligt samarbete mellan gymnasieskola och företag samt tagit fram samverkansmodeller för ett större utnyttjande, samt integration av, digitala hantverk i traditionella yrken. Samtidigt har en grund lagts för en hållbar lokal Maker-rörelse vid namn HandyMakers Herrljunga som har fungerat som utbildningsplattform och verkstad för projektet.

Resultat och förväntade effekter

Mycket inom projektet har handlat om att kunna tillämpa ny teknik på redan befintliga installationer. Dock låg den initiala tröskeln vid att få de två olika världarna, skolans elever och yrkesarbetande, att tala med varandra och vara kreativa som grupp. Därför togs en idegenerator fram vars syfte är att fånga upp kompetens från respektive kategori och slumpa ihop den i frågeställningar vilka kunde analyseras och diskuteras av den sammansatta gruppen för att sedan eventuellt leda till konkreta lösningar.

Upplägg och genomförande

Projektet bedrevs till största delen på Herrljunga Elektriska AB. Där upprättade projektgruppen en Makers-lokal med verktyg såsom datorer, server, 3D-skrivare, elektroniklabb och utvecklingsplattformar. I lokalen hölls sedan utbildning i programmering och industridesign samt fungerade som verkstad för de projekt som framkom med hjälp av idegeneratorn. Gruppen tog tidigt fram en trådlös appkontrollerad utvecklingsplattform baserad på Arduino och BLE som grund för fortsatt utveckling och prov av olika lösningar i projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04244

Statistik för sidan