Hälsans nya verktyg

Diarienummer
Koordinator Hälsans nya verktyg
Bidrag från Vinnova 18 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål: Skapa resultat, effekter på regional nivå, för Sverige och för området. Målområden: Ledande region: HNV har tack vare projektorganisationen haft en substantiell påverkan på flera regionala aktörer. Utveckla ny kunskap, t ex genom forskning: De HNV-stödda forskningsprojekten har varit framgångsrika ur ett akademiskt perspektiv. Utveckla och kommersialisera produkter och tjänster: uppnåddes inte fullt ut Bygga marknad, utveckla marknadsnära kunskap samt skapa nya företag och arbetstillfällen: flera företag har skapats, antal arbetstillfällen är borttagna som mål

Resultat och förväntade effekter

HNV:s verksamhet har resulterat i vardefulla resultat och effekter, saval av kvantitativ som av kvalitativ natur. Nya produkter och tjänster har kommit ut på marknaden. östgötaregionen satsar nu stort inom området Välfärdens utmaningar, vilket HNV:s verksamhet har bidragit till Regionen och HNV har blivit internationellt kända och är nu en relevant part, t ex i ansökningssammanhang Många människor har ökat sin kunskap inom verksamhetsområdena tack var HNV:s aktiviteter. HNV har lyckats bidra till förutsättningarna för ökad innovation inom området i regionen.

Upplägg och genomförande

Istallet for skapa innovationsformaga, produkter och tjanster, och tillvaxt bör man skapa forutsattningar for detta genom att bidra till att utveckla innovationssystemet sa att det blir mer funktionellt. Verksamheten ska t ex paverka attityder, bygga ramverk for att skapa kunskap, bjuda in till relationsskapande, skapa nya aktorer (uppstartsbolag, forskargrupper, etc.), och satta igang en resursgravitation. Regionala drivande aktorer ar en ovarderlig resurs for framgang. Regionen bor vara en viktig nod i ett nationellt byggt innovationssystem.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03881

Statistik för sidan