Hållbara polyhydroxyuretanlack och -skum

Diarienummer 2013-03389
Koordinator Cyclicor AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

De flesta av de aktiviteter som planeras för en hållbar produktion av PHUer och deras tillämpning för beläggningar och former har gjorts för att nå uppsatta mål. Beläggnings och form bildning, optiska 3D-utskrifter, biokompatibilitet och kostnaderna undersöktes. 2 PCT patent har lämnats in för hållbar produktion av PU och polykarbonater. Företagskontakter har tagits och provexemplar för testning har framställts. När det gäller produktionen har Cyclicor lyckades skala upp sin process till 100-liters skala och hitta en pålitlig produktionspartner.

Resultat och förväntade effekter

2 PCT patent har lämnats in. Biobaserade cykliska karbonater och polymerer har gjorts tillgängliga för utvärdering. Uppgifter om polymerisationsbetingelser mekanismer och villkor för framställning av nya material Uppgifter om beläggningar och skumbildning finns. Uppgifter om techno-ekonomisk utvärdering, är 3D-utskrifter och biokompatibilitet är tillgängliga. Ett företag har utvecklats med affärsmodell att licensiera ut tekniken. Uppskalnings utmaningar har övervunnits, både att hitta en pålitlig partner och att verifiera skalbarheten i processen.

Upplägg och genomförande

Arbetsplanen genomfördes framgångsrikt. 2 patentansökningar har lämnats in för skydd av tekniken. Hållbar produktion och tillämpning av de nya polymererna har verifierats. Pilotskala (10kg) har visats. Potentiella samarbets- och affärs-partners och investerare har gjorts för att kommersialisera tekniken. Fortsatta ansträngningar att kontakta potentiella kunder, har lett till en mycket positiv respons. Beslut om inriktning mot högvärdes-tillämpningar av polymerer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.