Guldlänken 2013

Diarienummer 2013-01405
Koordinator Calaha Information AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att bedriva en tävling som stimulerar offentlig sektor i den innovativa utvecklingen av e-förvaltningen. Målen är: att öka kvalitén på offentlig e-förvaltning. att identifiera och uppmärksamma best practice på området. att dela ut priset på konferensen Offentliga Rummet. att använda de tävlandes kunskaper och erfarenheter till erfarenhetsspridning och erfarenhetsutbyte, bland annat genom att producera seminarier på Offentliga Rummet och i andra sammanhang. Syfte och mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

I en väl definierad process har en väl kvalificerad jury bland inkomna förslag förs valt ut ett antal semifinalister som fått lämna in kompletterande information. Därefter har juryn valt ut fyra finalister som fick presentera sina case på konferensen Offentliga Rummet: CommunityBase. Sundsvalls kommun i samarbete med Nordic Peak. Ett gemensamt e-samhälle i Värmland. Kommunerna i Värmland Försäkringskassans app, Mina sidor. Försäkringskassan Mitt Skellefteå. Skellefteå kommun Där belönades också två vinnare: CommunityBase och Mitt Skellefteå.

Upplägg och genomförande

Guldlänken genomförs i en process från inbjudan i november/december fram till prisutdelning i maj/juni. Processens detaljer utvecklas i slutrapporten.

Externa länkar

www.guldlanken.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.