Grön cement baserad på masugnsslagg

Diarienummer 2016-03367
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Byggnadsteknologi, Chalmers Tekniska Högskola AB
Bidrag från Vinnova 3 945 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Projektet syftar till att minska CO2-utsläpp från cementproduktion genom att ersätta kalksten med industriella biprodukter som slagg och flygaska som har cementliknande egenskaper under sk alkaliaktivering. Projektet bidrar alltså både till att minska Sveriges CO2-utsläpp samt att industriella biprodukter nyttiggörs. Projektet syftar också till att öka svensk konkurrenskraft genom att demonstrera ´gröna´ produkter där ökad prestanda uppnås genom förbättrad syrabeständighet och/eller högtemperaturbeständighet jämfört med produkter baserade på Portlandcement (PC).

Förväntade effekter och resultat

Vid förbränning av kalksten för cementproduktion genereras stora mängder CO2, ca 1 ton CO2 per ton Portlandcement (PC). Globalt sett bidrar därmed PC-produktion med ungefär den dubbla mängden av CO2-utsläpp jämfört med flygindustrin. Med tanke på den stora mängd PC som produceras årligen medför detta att alternativ till PC är en mycket viktig parameter för att begränsa den globala uppvärmningen. Dessutom kommer de avsedda produkter, vilka utnyttjar specifika prestandafördelar av ´grön´ cement, att stärka olika industrisektorer som är etablerade i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet inom projektet kommer att ske på två nivåer: Dels kommer vi att arbeta för att uppnå en ökad kunskap om alternativa cementmaterial genom att studera materialparametrar och egenskaper som hydratisering, krympning och fiberförstärkning, en kunskap att användas som bas för framtida justeringar av standarder. Dels kommer produkter baserade på ´grön´ cement för industriella applikationer med förbättrad syrabeständighet och/eller högtemperaturbeständighet (jämfört med PC) att demonstreras, vilket i sin tur kan bana väg för en ökad användning av ´gröna´ cementmaterial.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.