Greenbox - energibesparande enhet för uppgradering av befintliga värmesystem

Diarienummer
Koordinator NordIQ Göteborg AB
Bidrag från Vinnova 1 780 000 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet är att ´Utveckla en energibesparande, lättinstallerad och prisvärd SAV:E BOX som kan användas som uppgraderingsenhet för alla vattenbaserade centralvärmesystem.´ Syftet är att kunna erbjuda en energieffektiviserande åtgärd för befintliga flerbostadshus som är både prisvärd och spar minst 10% energi. Vi anser projektet extremt lyckat och flera installationer har provats med goda resultat under snart två värmesäsonger.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är ett styrskåp som fungerar att installera som uppgradering av befintliga värmesystem i framförallt flerbostadshus. Skåpet kan säljas inklusive installation till ett betydligt lägre pris (c:a 35kSEK) än tidigare kompletta fjärrvärmecentraler. Effekten för företaget förväntas bli en betydligt ökad omsättning och en öppning mot exportmarknaderna. Export kan med fördel ske med en eller flera industriella partners.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom intern utveckling av Styrskåp och programvara på NordIQ samt installation, drift och utvärdering i samarbete med flera fastighetsbolag och energibolag. NordIQ blev under hösten utvalt för ett utvärderingsprojekt där NordIQs teknik kommer att jämföras med två andra konkurrerande tekniker.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.