Glowbal Innovation 2013

Diarienummer 2013-01344
Koordinator CORECODE INTERNATIONAL KOMMANDITBOLAG
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Glowbal Innovation 2013 var att genomföra ett unikt mötesprojekt mellan ungdomar från Helsingborg och erfarna entreprenörer som skulle utmynna i ett flertal välgrundade pilotprojekt. Målet var 5 projekt och totalt 8 projektanställda ungdomar. Det blev 5 pilotprojekt och 13 projektanställda ungdomar vilket vi är väldigt nöjda med.

Resultat och förväntade effekter

Ett resultat vi satt upp att vi ville nå var att minst två av efterföljande pilotprojekt leder till nya innovationer som vidareutvecklas. Om det slår in får vi veta hösten 2014. En positiv effekt blev att 20 ungdomar i Helsingborg fick en bredare entreprenörserfarenhet och nätverk som de kan sprida vidare i Forzanätverket där de nu får berätta om sina erfarenheter på Forzas nätverksträffar. Dessa blir förebilder för de yngre Forzamedlemmarna. Vi förväntar oss även positiv uppmärksamhet runt projektet under höstens spridning i våra nätverk i Skåne.

Upplägg och genomförande

Vi byggde vidare på erfarenheterna från Vinnovas föregångare till Piloter 2013. 3 steg; stimulera, koppla ihop och katalysera. Inriktningen var ungdomsmiljö i Helsingborg. 20 ungdomar från Helsingborg och 11 erfarna entreprenörer deltog i projektet. I fasen ´stimulera´ arbetade vi med ungdomarna under 3 träffar där vi identifierade behov. Detta följdes upp aktivt i en Facebookgrupp innan fasen ´koppla ihop´. Speed-dating sammanförde dem. Ungdomar och entreprenörer uppmuntrades att söka pilotprojekt. Vi har även stöttat entreprenörerna i ansökningsprocessen.

Externa länkar

www.forzasweden.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.