Global Health - beyond 2025

Diarienummer
Koordinator Svenska Läkaresällskapet
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för ´Global Health beyond 2025´ är att öka medvetenheten om globaliseringens konsekvenser för människors hälsa, och hur vi kan påverka dess utveckling genom värdefull kunskap från en blandning av akademi, sjukvård, näringsliv och politik.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten planeras att behandlas i en rapport som presenteras vid en presskonferens, och sedan tas upp och diskuteras i en offentlig öppen internationell och tvärvetenskaplig konferens preliminärt på Stockholm Waterfront Congress Centre den 4 april 2013.

Upplägg och genomförande

Första delen, det vill säga projektgruppens etablerande är sjösatt. Tidplan: 2011 november Arbetsgruppen börjar arbeta 2013 mars Rapport är klar och skickas till konferensens talare för återkoppling Onsdag 3 april Presskonferens, där rapporten släpps Torsdag 4 april Konferens på Stockholm Waterfront Congress Centre Fredag 5 april ´Stockholm Deklaration för Global Hälsa´

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.