Generellt system för kameraföljning

Diarienummer 2012-00477
Koordinator Hego Aktiebolag - Hego AB
Bidrag från Vinnova 2 353 385 kronor
Projektets löptid juni 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt målet med projektet som var framtagning av ett generellt, datorseendebaserat kamera- och objektföljningssystem för virtuell grafik i TV.

Resultat och förväntade effekter

Under 2014 ska första produkter som bygger på teknik från projektet lanseras. Under projekttiden har vi märkt att behovet för denna teknik är stort, och vi räknar med att kunna öka vår omsättning samt att få ett stort försprång gentemot konkurrerande, betydligt mer svårhanterliga och krävande lösningar.

Upplägg och genomförande

Under hela projektets gång har vi haft tät kontakt mellan utvecklarteamet och försäljningsstaben samt erfarna operatörer av företagets befintliga system för virtuell grafik. Detta betyder att projektet hela tiden har haft stark koppling till marknaden, att vi har arbetat med videomatrial som ligger i linje med förväntade kundbehov samt att vi ska kunna åstadkomma arbetsflöden som fungerar i praktiken och som inte ställer för höga krav på operatörer. Projektet har till största del följt arbetsplanen.

Externa länkar

En länk till klipp som ligger i Dropbox. Jag mailar även dessa separat till jonas.bjarne@vinnova.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.