Ge plats för innovation! - Leda innovation i aktivitetsbaserade kontor och i moderna arbetssätt

Diarienummer 2017-02617
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 2 005 103 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning - Kunskapsutveckling
Ansökningsomgång Leda och organisera för ökad innovationsförmåga