Gateway klocka för nästa generations Telekom och Elnät

Diarienummer
Koordinator CONEMTECH AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har tagit fram en ny typ av synkroniseringslösning för tele- och datanät. Tekniken utgör en viktig förutsättning för dagens och morgondagens intelligenta nät med noder som kräver noggrann tidsstyrning som tex 4G och 5G nät och smarta elnät. Projektet har tagit fram tekniken i samarbete med ett flertal instanser och kunder. En första femtocelltillverkaren har designat in tekniken och andra har den under utvärdering. Efter projektavslut har volymproduktion inletts och operatören som är slutkund har inlett sin utsättning för kommersiell drift.

Resultat och förväntade effekter

Konceptet med Gateway-klockan har tagits väl emot av operatörer inom såväl telekom- som kraftindustrin. Den är också förenligt med befintliga standards där vi verkar och vi har lagt förslag till nya. En kund har baserat sin femtocellkonstruktion på vår lösning för tidsstyrning, vilken nu efter projektet produceras i volym. Baserat på kundintresset att använda sig av alla tillgängliga källor till exakt tid och frekvens kommer vi att fortsätta utveckla denna teknik på den nu framtagna plattformen.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i flera faser, där den första fasen specificerade funktionen hos Gateway-klockan. I fas 2 implementerades funktionaliteten i vår hårdvaruprototyp. I fas 3 verifierades funktionaliteten och demonstrerades hos kund. Efter projektet industrialiserades prototypen och förbereddes för volymproduktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.