Garden Cafés integrerar utanförställda via försäljning av SmartMat i hållbar miljö via social franchising

Diarienummer 2015-02952
Koordinator COOMPANION-KOOPERATIV UTVECKLING STOCKHOLMS LÄN
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom etablering av en modell för praktik-/lärlingsplatser: i hela kedjan från ´jord till bord´ lokalproducerad smartmat samt bygga upp ett flertal nätverk av företag som verkar inom denna värdekedja. Genom att etablera flera Garden Café med tillhörande grossistverksamhet gentemot restaurangbransch o privatpersoner så skapar vi förutsättningar för ett flertal nya arbetstillfällen (lågtröskel), praktik och lärlingsplatser. Tillsammans med idrotts- o folkbildningsförbundet sprids bra matvanor, träning, hälsa. Modellen ska spridas i hela landet.

Resultat och förväntade effekter

EFFEKTER PÅ LÅNG SIKT: Inom de kommande 3 åren ha etablerat ytterligare 3 - 5 kaféenheter med 12 - 16 nyanställningar Ha genomfört ett stort antal praktik-/lärlingsutbildningar där vi slussat personer vidare till nya arbetsgivare: hjälpt 50 personer till ny karriär. Alternativt bidragit till att stödja dem som vill starta ett eget Garden Café. Genom att utgöra den stödstruktur som blir möjliggörande språngbräda mot arbete. Via de spridningsaktiviteter vi genomför med idrotts- o folkbildningsrörelserna kommer effektmålet på 500 st nya matvanor definitivt ha uppnåtts.

Upplägg och genomförande

Info-spridning: offentlig, privat, ideell sektor Uppstart i aug 2015: frukostmöte på Samordningsförbundet i Södertälje (Sfris) + flera event på Smaka Framtiden ESF-projektet MAP 2020: Mat/Grön näring Regionalfondsprojektet MatLust Info-möten 1-40 i olika konstellationer, med Sfris Info-möten i Fornhöjdens stadsdelsgrupp Koordineringsmöten MatLust/kostenheten/MAP 2020: Mat och Gröna näringar/Destination Södertälje/Samhällsbyggnadskontoret Företagarmässa AXA Sport okt -15 Info-möte i nov på TelgeTillväxt, med lokala SME producenter Avslutsseminarium 21/1 -16

Externa länkar

En amatörfilm, för att gestalta huvudbudskapet med IoU, spelades upp på ett seminarium

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.