GAP Project Ozonetech

Diarienummer 2016-03508
Koordinator Ozone Tech Systems OTS AB - Ozoene Tech Systems OTS AB
Bidrag från Vinnova 120 276 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Arbetet resulterade i en rapport och marknadsanalys om eventuell etablering på den tyska marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Då rapporten överlämnades i sitt slutliga format har den ännu inte hunnit tillämpas eller testas. Vissa detaljer har fått omarbetas mha kompletterande research.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projektet var att gruppen skulle, genom kvalitativa intervjuer, göra marknadsanalys för den tyska marknaden. Intervjuerna genomfördes per telefon samt resa till Tyskland av delar av gruppen. Insamlat data resulterade i en marknadsanalys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.