GAP 2016 UCLA DH Solutions

Diarienummer 2016-02947
Koordinator DH SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 121 595 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2016
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att att hitta nya tillväxtmöjligheter ta företaget till nästa utvecklingsnivå. Mål är att hitta olika alternativ för global tillväxtstrategi. Att få tillgång till planer och undersökningar gjorda som kan användas vid utförandet/reliserandet av internationaliseringssatsningen.

Förväntade effekter och resultat

Förväntar oss enkartläggning och förslag gällande strategisk riktning och handlingsplan för vidare internationell expansion. Förväntar oss vägledning kring vart, när och hur DH Solutions bör satsa?

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget förutom vad som bestämts av UCLA och GAP är att ha minst tre träffar med teamet från GAP (juli, augusti/september och December). Dessutom möten i snitt en timme per vecka.

Externa länkar

Hemsidan för dhAnticounterfeit.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.