GAP 2016 UCLA DH Solutions

Diarienummer 2016-02947
Koordinator DH SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 121 595 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att hitta nya tillväxtmöjligheter genom att ta företaget till nästa utvecklingsnivå. Målet har varit att hitta olika alternativ för global tillväxtstrategi. Vi anser att GAP-programmet och samarbetet med UCLA Anderson School of Management i största grad möjliggjort att vi kunnat nå målet.

Resultat och förväntade effekter

Vi har fått en gedigen kartläggning och förslag gällande strategisk riktning, samt en handlingsplan för vidare internationell expansion. Detta ligger helt i linje med de förväntade resultaten.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet gick enligt plan. Vi träffades dels i Los Angeles och dels på plats här i Halmstad, UCLA-teamet medverkade även på en träff med våra kunder i Amsterdam. De digitala veckovisa mötena med UCLA-gänget var ett uppskattat inslag som även gav en ökar förståelse för varandras arbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.